2018 oppsummert

Ferdigstilte prosjekterte kraftverk i 2018:

Tal på kraftverk:

Samla installert effekt:

Samla årsproduksjon:

10

42 MW

128 GWh

Ferdigstilte prosjekterte kraftverk 2004-2018

Tal på kraftverk:

Samla installert effekt:

Samla årsproduksjon

67

234 MW

802 GWh

Kraftverk under prosjektering og bygging

Tal på kraftverk:

Samla installert effekt:

Samla årsproduksjon:

23

133 MW

419 GWh

Om du vil lese meir om nokre av desse prosjekta, kan du gjere det her.