Langedal Kraftverk

20180806_105936.jpg

Kunde: OBOS Energi AS

Ferdigstilt: Juni 2018

Bystøl utførde bygg- og anleggsteknisk prosjektering, utarbeiding av anbodsgrunnlag, planar for miljø og landskap og tekniske planar til NVE.

Langedal kraftverk utnyttar fallet i Agledalselva i Eikefjord. Eikefjord ligg i Flora kommune, Sogn og Fjordane. Inntaket er av type Bergeinntak med to stengeluker. Dammen er ein bogedam med tjukn 500 mm, radius 18 m og lengd 29 m. Vassvegen er om lag 992 m lang. Øvst er det eit ufora borhol, deretter GRP-røyr, så duktile stålrøyr inne i nedste borehol, etterfulgt av duktile støypejernsrøyr med strekkfaste muffer i eit bratt parti mot kraftstasjonen.

Innstallert effekt:
Årsproduksjon:
Slukeevne:
Vassveg:
Turbin:
Trykkhøgde:
Damtype:

3 MW
12,6 GWh
2,6 m3/s
438 m borhol Ø1400 + 231 GRP DN1200 + 323 Duktile rør DN1000
2 stk. Francis
138 m
Bogedam i betong