Mygland Kraftverk

Kunde: Tinfos AS

Byggeår 2013

Bystøl har prosjektert anlegget.

Mygland Kraftverk ligg i Kvinesdal kommune. Fallhøgda er på 65 meter. Innstallert effekt er på 3100 kW med ein årleg produksjon på 9 GWh.