Næringsprisen 2015

Bystøl har fått næringsprisen i Vik kommune for 2015. I begrunnelsen heiter det mellom anna:

"Bystøl AS har utvikla seg til å bli ein stor og viktig arbeidsplass i Vik kommune. Selskapet er også ein viktig samarbeidspartnar for andre verksemder som arbeider innan byggjebransjen. Bystøl AS bidreg til viktige kompetansearbeidsplassar, som har gjort det mogeleg for våre eigne ungdomar å finna interessante jobbar i heimkommunen. Selskapet dokumenterer også at det er mogeleg å rekruttera høgt utdanna folk til ein distriktskommune.

Bystøl AS er eigd av dei tilsette, og dei har i fellesskap utvikla selskapet med beina solid planta i lokalmiljøet. Selskapet profilerer vikjasamfunnet på ein framifrå måte, og er eit nytt eksempel på kva framtidstru og hardt arbeid kan gi av resultat. "

Ekstern link: http://www.vik.kommune.no/juleavslutning-med-tradisjonell-heider-og-aere.5826193-368669.html