Ringdal Kraftverk

Byggherre: Ringdal Kraftverk AS

Ferdigstilt 2011, med byggetid på 11 månader.

Bystøl har utført detaljprosjekteringa av Ringdal kraftverk. Dvs. miljø og landskapsplan, inntak, dam, røyrgate, betongpropp og kraftstasjon inklusive traverskran.

Ringdal Kraftverk ligg i Stranda kommune. Kraftverket unyttar eit fall på 149 m og røyrgata er 690 m trykktunnel pluss 250 m røyrgate (DN1400). Slukeevna er på 4,9 m3/s. Innstallert effekt er 4900 kW med ein estimert årsproduksjon på 19 GWh.