Rehabilitering dam Refsdal

refsdalsdeminga statkraft bystol.jpg

Kunde: Statkraft Energi AS

Anleggsperiode: 2010 og 2011

Bystøl var kontrollør ved rehabiliteringa av Refsdalsdammen.

Dammen ligg i Refsdal i Vik kommune i tilknytning til Vikafjellet.

I løpet av to sommarsesongar vart dammen plastra i to lag på vasside og luftside. Til saman 95.000 m3 massar vart tilkøyrde og innebygde. Toppen av dammen vart heva med ein meter og ny flaumløpskanal og ny energidrepar i botn av flaumløpet vart etablert.