Middøla Kraftverk

Kunde: Tinfos AS

Oppstart desember 2014.

Bystøl har prosjektert kraftverket.

Middøla Kraftverk ligg i Tinn i Telemark. Eit fall i Middøla på 275,4 meter blir utnytta og røyrgata er 2700 meter. Coandarister er montert nedstrøms damskive. Røyrgata har røyrbru på ca. 15 meter og to bend. Kraftverket har ein installert effekt på 4500 kW og ein forventa årsproduksjon på 12,1 GWh.