Sentrale godkjenningar


Direktoratet for byggkvalitet

Bystøl har sentrale godkjenning som søkjar:

·        Ansvarleg søkjar, tiltaksklasse 2

 

Bystøl har sentrale godkjenningar som prosjekterande:

·        Arkitektur, tiltaksklasse 1

·        Brannkonsept, tiltaksklasse 2

·        Geoteknikk, tiltaksklasse 2

·        Konstruksjonssikkerheit, tiltaksklasse 3

·        Bygningsfysikk, tiltaksklasse 2

·        Vassforsyning, avløps- og fjernvarmeanlegg, tiltaksklasse 1

·        Miljøsanering, tiltaksklasse 2

 

Bystøl AS har sentrale godkjenningar for uavhengig kontroll:

·        Geoteknikk, tiltaksklasse 2

·        Konstruksjonssikkerheit, tiltaksklasse 2

NVE

Sjefsingeniør Agnar Fosse er godkjend som fagansvarleg for trykkrøyr og ventilar i alle brotkonsekvensklassar (1-4).

Elektronisk signatur

Bystøl kan nytte elektronisk signatur i ByggSøk