Taksering av fast eigedom

 
 

Bystøl AS er medlem av NITO Takst.

Me kan tilby fylgjande TJENESTER:

* Verdi/Lånetakst fast eigedom (Fritidsbustader, hytter, mindre næringseigedom, tomter)
* Verdivurdering (Fritidsbustader, hytter, mindre næringseigedom, tomter) ift refinansiering, skatt, bank  etc.  

Ta kontakt med oss for avtale.
Sjå vår prisliste: