Bystøl er involvert i fleire vasskraftprosjekt i utlandet, blant anna i Uganda, Rwanda og Indonesia.

For meir informasjon om våre tenester innan vasskraft utland, ta kontakt med dagleg leiar Jens A. Melheim