Tenester vasskraft


Bystøl har lang erfaring med prosjektering, byggeleiing og kontrollarbeid av større vasskraftanlegg. Me samarbeider nært med byggherre og NVE og søkjer å finna dei beste løysingane for prosjektet.  

Me tilbyr følgjande tenester:

·        Prosjektering og dimensjonering av betong-, stål- og trekonstruksjonar som sideinntak, tersklar, bruer med meir

·        Geologiske og geotekniske vurderingar

·        Utarbeiding av anbodsgrunnlag og kontrahering av entreprenørar

·        Terrengoppmåling og stikking

·        Prosjekt- og byggeleiing 

·        Kontrolleiing og kontroll ved bygging og rehabilitering av klassifiserte dammar og trykkrøyr

 

For meir informasjon om våre tenester innan vasskraft, ta kontakt med dagleg leiar Jens A. Melheim