Avanserte analysar


Bystøl har ressursar og programvare for avanserte datasimuleringar og kan utføre:

 • 1D og 2D analysar av struktur (Focus 2D konstruksjon)
 • 3D analysar av struktur (FEM/FEA)
 • 3D simuleringar av strøyming (CFD)
 • 1D trykkstøytsimuleringar (Bystøyt)

3D strukturanalyse

 • ANSYS Professional NLS
 • Import av CAD geometri
 • Lineære og ikkje-lineære analysar
 • Deformasjonar, spenningar, sikkerheit mot flyting, etc.
 • Nytta til dimensjonering av:
  • Røyrbruer
  • Klammer
  • Innløpsrøyr
  • Innfesting av foringsrøyr i sjakter

3D strøymingsanalyse

 • ANSYS CFD Flo
 • Import av CAD geometri
 • Ein- og tofase strøymingar
 • Turbulens, kvervlar og sekundærstrøymingar
 • Trykktap, trykkmønster, vaker, vassfart
 • Nytta til analysar av:
  • Inntak
  • Røyrdeler (bend, ventilar, bukserøyr)
  • Trykkammer og ringleidningar
  • Dyser / injektorar