Idrettsanlegg


Bystøl har lang erfaring med utvikling og detaljprosjektering av idrettsanlegg.  I tett samarbeidet med byggherre, idrettslag, idrettsforbund og myndigheiter er målet vårt alltid å finna dei beste løysingane for prosjektet. Fleire av våre tilsette har dessutan lang erfaring som aktive utøvarar og trenarar.  

Me tilbyr følgjande tenester:

·        Forprosjekt og konseptvalutgreiingar

·        Detaljprosjektering med teikningar av situasjonsplanar og løypeprofil

·        Prosjektering og dimensjonering av betong-, stål- og trekonstruksjonar som bruer og undergangar, varmestover, tribuner med meir

·        Geologiske og geotekniske vurderingar

·        Utarbeiding av anbodsgrunnlag og kontrahering av entreprenørar

·        Kontakt med og søknader til offentlege myndigheiter

·        Rådgjeving i samband med søknader og tippemidlar

·        Terrengoppmåling og stikking

For meir informasjon om våre tenester innan idrettsanlegg, ta kontakt med dagleg leiar Jens A. Melheim