Vanylven sjukeheim

Byggherre: Vanylven kommune.

Ferdigstilt i 2014.

Bystøl deltok i prosjektgruppa som RIB konsulent.
Arkitektar var Arkitektfirma Jon Vikøren

Vanylven sjukeheim er ein stor sjukeheim med 3 fløyar som er sett saman og består av 3 etasjar med kvar etasje på ca 2000m2.

Konstruksjonane består av plass-støypte fundament og kjellarvegger. Vidare konstruksjonar består seg av stålsøyler og stålbjelkar som bering for etasjeskiljarar av betongelement. Takstol-løysingar er nytta som tak-konstruksjon.