Røyrgate


  • Optimalisering av røyrdimensjon og røyrtype
  • Fastlegging av horisontal- og vertikalprofil.
  • Utarbeide Teknisk Plan til NVE - Bystøl er godkjend prosjekterande for alle brotkonsekvensklassar (1-4)
  • Sjakt og tunnel (Foringsrøyr og betongpropp)
  • Trykkstøytsimuleringar
  • Dimensjonering av røyrbruer
  • Dimensjonering av fundament for bend, tverrsnittovergangar eller opptak av strekkrefter
  • Konstruksjon av bekke- og elvekryssingar
  • Dimensjonering av støytkloss - kraftopptak ved stengeventil ved turbinhus