Trykkstøyt


Simulering av trykkstøyt ved stenging

Utrekning av karakteristisk trykk ved dynamiske trykkstøytsimuleringar er eit krav for røyrgater i brotkonsekvensklasse 2 og høgare. For røyrgater i konsekvensklasse 1 gjev trykkstøytsimuleringar eit meir nøyaktig resultat og sikkerheitsfaktoren kan reduserast for PE-røyr.

Bystøl AS har utvikla eigen simulator for berekning av trykkstøyt i røyrgater, Bystøyt

Bystøyt er:

  • Basert på karakteristisk metode (MOC)
  • Skreddarsydd for småkraftverk
  • Validert mot Alab og eksperiment
  • Enkel å bruke med førehandsdefinerte røyrtypar
  • Programmert i Excel (VBA)
  • Nytta til simulering av karakteristisk tr