Turbinhus


  • Utforming / planteikning i samarbeid med leverandør av el.mek utstyr og byggherre
  • Dimensjonering / kontroll av stabilitet
  • Dimensjonering og utforming av utløpskanal
  • Støydemping
  • Ventilasjon
  • Dimensjonering av kranbane / - bjelke
  • Øvrige byggtekniske detaljar (veggar, tak, portar)
  • Utarbeide fasadeteikningar og plan for terrengarrondering
  • Utarbeide betong- og armeringsteikningar