Rehabilitering dam Store Vargevatn

DSC_1457A.jpg

Kunde: E-CO Energi

Anleggsperiode: 2017 og 2018

Bystøl var kontrollør ved rehabiliteringa av dammar ved Store Vargevatn i Aurland kommune.

I samband med nye krav til steinfyllingsdammar frå NVE måtte damanlegget som består av fire steinfyllingsdammar med tetningskjerne av morene byggjast om. For to av dammane omfatta totalrehabiliteringa nytt skråningsvern, kronevern og kantstein på begge sider av dam, samt at toppen av dammen måtte hevast med 0,4 m. For dei to andre dammane skulle det leggjast nytt skråningsvern på nedstraums side.