Nkusi Power Station i Uganda

P1000083.jpg

Kunde: Flowpower AS

Ferdigstilt: Oktober 2018

Bystøl utførte prosjektering av betongkonstruksjonar: Dam, inntak, betongpropp, røyrfundament, kraftstasjon og personalbygg.

Kraftverket utnyttar fallet til River Nkusi. Stasjonen ligg i Hoima District, på grensa til Kibaale District i den vestre regionen av Uganda. Tilkomsten til anlegget er via båt på Lake Albert, og vegen mellom stasjon og inntak består av ein gangveg bygd ut frå dei bratte klippene over elvefaret. Under bygging hadde ein òg tilkomst til inntaket gjennom tunnelen der GRP-røyr lagt opp på konsollar fører vatnet ned til kraftstasjonen.

 

Innstallert effekt:
Årsproduksjon:
Slukeevne:
Vassveg:
Turbin:
Trykkhøgde:
Damtype:
Byggetid:

9,6 MW
46 GWh
8 m3/s
905 m med 1600 mm GRP-røyr i bergsprengt tunnel + 256 m utløpskanal
2 stk. Francis-turbin
167 m
Massiv betongdam
Ca. 3 år