Eldao Kraftverk

20181108_104534.jpg

Kunde: OBOS Energi AS

Ferdigstilt: Desember 2018

Bystøl utførde bygg- og anleggsteknisk prosjektering, utarbeiding av anbodsgrunnlag, planar for miljø og landskap og tekniske planar til NVE.

Eldeelvi kraftverk utnyttar fallet i Eldeelvi i Veitastrond i Luster, Sogn og Fjordane. Anlegget omfattar stasjonsbygg og utløp, nedgrave trykkrøyr og dam og inntak i elva. Dam og inntak er utført i plasstøypt betong med lukehus i tre. Inntaket er av type Coanda med vasstand 1,9 meter lågare enn HRV.

Innstallert effekt:
Årsproduksjon:
Slukeevne:
Vassveg:
Turbin:
Trykkhøgde:
Damtype:
Byggetid:

9,8 MW
29 GWh
5,8 m3/s
471 m GRP DN1600 + 481 m GRP DN1500 + 572 m Duktilt DN1400
Pelton
201 m
Platedam med Coanda-rister
15 månadar