Myklebust Kraftverk

IMG_4799.JPG

Kunde: Myklebost Kraft AS

Ferdigstilt: April 2018

Bystøl utførde bygg- og anleggsteknisk prosjektering, utarbeiding av anbodsgrunnlag, planar for miljø og landskap og tekniske planar til NVE.

Myklebost kraftverk utnyttar fallet i Myklebustelva i Myklebost i Jølster, Sogn og Fjordane. Anlegget omfattar stasjonsbygg, nedgrave trykkrøyr og dam og inntak i elva. Inntaket er eit Coanda-inntak som er valgt grunna lite behov for vedlikehald og tilsyn.

Innstallert effekt:
Årsproduksjon:
Slukeevne:
Vassveg:
Overføringar:
Turbin:
Trykkhøgde:
Damtype:
Byggetid:

5,49 MW
20 GWh
3,4 m3/s
865 m GRP DN1200 + 227 m Duktilt DN1200
180 m PE Ø450 og 45 m PE Ø355
Pelton
Ca. 190 m
Platedam med Coanda-rister
11 månadar