Holmen Kraftverk

DSC_0055.JPG

Kunde: Holmen Kraft AS (Tinfos AS)

Ferdigstilt: Juni 2016

Bystøl utførde bygg- og anleggsteknisk prosjektering og utarbeiding av planar for miljø og landskap og tekniske planar til NVE, samt prosjekteringskoordinering av brann- og ventilasjonsprosjektering.

Holmen Kraftverk utnyttar fallet i Jordalselvi som har sitt utløp i Gudvangen. Dammen er ein boga betongdam, og kraftstasjonen er bygd inne i fjell. Her står to turbinar, ein Francis-turbin og ein Pelton-turbin. Vassvegen mellom inntak og stasjon går skjult i fjellet, der store delar av røyrgata ligg nedgravd under dekket i vegtunnelen som vart bygd i samband med prosjektet.

 

Innstallert effekt:
Årsproduksjon:
Slukeevne:
Vassveg:
Turbin:
Trykkhøgde:
Damtype:
Byggetid:

25 MW (Francis 15 MW og Pelton 10 MW)
90 GWh
10,6 m3/s (Pelton 4,24 m3/s og Francis 6,36 m3/s)
530 m DN2200 + 533 m DN2000 + 824 m Duktilt + 80 m stål  
Ein Pelton-turbin + ein Francis-turbin
280 m
Bogedam
Ca. 2 år