Follsjå Kraftverk

Kunde: Tinfos AS

Oppstart februar 2015.

Bystøl har prosjektert kraftverket.

Follsjå Kraftverk ligg i Notodden kommune. Kraftverket utnyttar eit fall på 104 m i elva Fulldøla. Installert effekt er på 2800 kW og forventa årsproduksjon på anlegget er 14,5 GWh. Ved prosjektering og bygging av dammar og inntak måtte ein ta hensyn til kulturmiljøet i området.