Håra Kraftverk

Håra_1.JPG

Kunde: Håra Kraft AS (Odda Energi AS)

Ferdigstilt: April 2014

Bystøl utførde bygg- og anleggsteknisk prosjektering, utarbeiding av anbodsgrunnlag, planar for miljø og landskap og tekniske planar til NVE.

Håra kraftverk utnyttar fallet i Hårajuvet i Røldal i Hordaland fylke. Inntaket er plassert like nedstraums Saudabrua og det er to sideinntak som overfører vatn til hovudammen.  Grunna mangel på gode damfester vart ein massiv betongdam prosjektert og bygd. 

Vassvegen er relativ flat før det stuper bratt ned mot Røldalsvatnet.  Vassvegen kryssar over Hordatunnelen på E134 (spiraltunnelen i Odda) og under RV13 mot Suldal. Overføringa frå sideinntaket i Hagebekk kryssar under E134 i eit fora borhol. 

Kraftstasjonen ligg fint til ved Røldalsvatnet. Arkitektfirma Jon Vikøren AS var rådgjevarar for utforming og fargesetjing av overbygga for kraftstasjon og inntakhus.  

Innstallert effekt:
Årsproduksjon:
Slukeevne:
Vassveg:
Overføringar:
Turbin:
Trykkhøgde:
Damtype:
Byggetid:

4,9 MW
16,8 GWh
2,9 m3/s
1129 m GRP DN1200 + 156 m Duktilt DN1000
180 m PE Ø450 og 45 m PE Ø355
Vertikal, 6 stråla Pelton
211 m
Massiv betongdam
12 månadar