Kunstgrasbane i Vik

Kunde: Vik Idrettslag

Periode: 2009-2012

Bystøl har utført prosjektering, anbodsinnhenting og byggeleiing i samband med bygging av ny kunstgrasbane i  Vik. Eksisterande grusbane vart fjerna og erstatta med drenerande massar og nytt moderne kunstgras, 11-bane med nett bak kvart mål og lysanlegg.