Vik Stadion

Kunde: Vik kommune

Periode: 2008-2015

Bystøl har utført prosjektering, anbodsinnhenting og byggeleiing i samband med oppgradering av Vik Stadion. Eksisterande dekke med restar av rødstubb og vassdammar ved regn vart fjerna og erstatta med drenerande massar og nytt kunstoffdekke. I tillegg vart det etablert vassgrop for hinder, nett for kastøvingar, tennisbane og gjerde rundt heile løpebana.