Stamfiskanlegg

Kunde: Statkraft Energi AS

Periode: 2012-2013

I samband med bygging av nytt anlegg for stamfisk ved elva Vikja utførde Bystøl AS komplett byggteknisk og røyrteknisk prosjektering samt byggeleiing.

Stamfiskanlegget sikrar bestanden av Vikjalaks og inneheld vassinntak, fiskehall, klekkeri og personalrom. Anlegget er ein del av Statkraft Energi sitt fiskekultiveringsprosjekt.